Statystyki rozwoju epidemii koronawirusa w Domoticzu

You are currently viewing Statystyki rozwoju epidemii koronawirusa w Domoticzu

W dzisiejszym wpisie zaprezentuje w jaki sposób można pobierać informacje z zewnątrz wprost do wirtualnego urządzenia w Domoticz. Całość wykonamy z użyciem wbudowanego modułu skryptów dzVents. W związku z obecna sytuacja na świecie wykorzystamy dane na temat koronawirusa.

Jako źródło danych wykorzystamy projekt:
https://github.com/novelcovid/api

Aby wyświetlić aktualne informacje na temat Polski wystarczy odwiedzić adres: https://corona.lmao.ninja/countries/poland
W przeglądarce otrzymujemy następującą odpowiedź:

{"country":"Poland","countryInfo":{"_id":616,"iso2":"PL","iso3":"POL","lat":52,"long":20,"flag":"https://raw.githubusercontent.com/NovelCOVID/API/master/assets/flags/pl.png"},"cases":2554,"todayCases":0,"deaths":43,"todayDeaths":0,"recovered":56,"active":2455,"critical":50,"casesPerOneMillion":67,"deathsPerOneMillion":1,"updated":1585805640443}

Interesujące nas pola to „active” oraz „todayCases”, przejdźmy do Domoticza.

W zakładce sprzęt tworzymy nowe urządzenie Dummy. Z listy rozwijanej wybieramy „Custom Sensor”, jako oś podajemy np. „Przypadki”. Tworzymy w ten sposób dwa urządzenia:

 • Pierwsze w którym widoczna będzie łączna liczba zakażeń.
 • Drugie w którym będziemy mogli zaprezentować dzienny przyrost nowych przypadków.

Po dodaniu urządzeń czas na dane. Przechodzimy do zdarzeń, tworzymy nowe dzVents, timer.

Możemy podejrzeć jakie możliwości wyzwalania skryptu daje parametr czasu:

    'every minute',       -- causes the script to be called every minute
    'every other minute',    -- minutes: xx:00, xx:02, xx:04, ..., xx:58
    'every <xx> minutes',    -- starting from xx:00 triggers every xx minutes
                   -- (0 > xx < 60)
    'every hour',        -- 00:00, 01:00, ..., 23:00 (24x per 24hrs)
    'every other hour',     -- 00:00, 02:00, ..., 22:00 (12x per 24hrs)
    'every <xx> hours',     -- starting from 00:00, triggers every xx
                   -- hours (0 > xx < 24)
    'at 13:45',         -- specific time
    'at *:45',          -- every 45th minute in the hour
    'at 15:*',          -- every minute between 15:00 and 16:00
    'at 12:45-21:15',      -- between 12:45 and 21:15. You cannot use '*'!
    'at 19:30-08:20',      -- between 19:30 and 8:20 then next day
    'at 13:45 on mon,tue',    -- at 13:45 only on Monday en Tuesday (english)
    'every hour on sat',     -- you guessed it correctly
    'at sunset',         -- uses sunset/sunrise info from Domoticz
    'at sunrise',
    'at sunset on sat,sun',
    'xx minutes before sunset',
    'xx minutes after sunset',
    'xx minutes before sunrise',
    'xx minutes after sunrise'  -- guess ;-)
    'between aa and bb'     -- aa/bb can be a time stamp like 15:44
                   -- aa/bb can be sunrise/sunset
                   -- aa/bb can be 'xx minutes before/after
                   -- sunrise/sunset'
    'at nighttime',       -- between sunset and sunrise
    'at daytime',        -- between sunrise and sunset
    'at civildaytime',      -- between civil twilight start and civil twilight end
    'at civilnighttime',     -- between civil twilight end and civil twilight start
    'at daytime on mon,tue',   -- between sunrise and sunset
                   -- only on monday and tuesday

Początkowo, aby sprawdzić działanie skryptu ustawmy wywoływanie na czas 1 minuty.

Kod aktualizujący urządzenie dummy z liczbą przypadków w Polsce będzie wyglądał następująco:

return {
  on = {
    timer = { 'every 1 minutes' },
    httpResponses = { 'cases' }
  },
  execute = function(domoticz, item)
    if (item.isTimer) then
      domoticz.openURL({
        url = 'https://corona.lmao.ninja/countries/poland',
        method = 'GET',
        callback = 'cases'
      })
    end

    if (item.isHTTPResponse and item.ok) then
      domoticz.devices('Koronawirus w Polsce').updateCustomSensor(item.json['cases'])
    end
  end
}

’Koronawirus w Polsce’ – zmieniamy na nazwę urządzenia dummy, które dodaliśmy wcześniej w Domoticz.

Po zapisaniu, przechodzimy na zakładkę urządzeń użytkowych:

Działa! To samo wykonujemy dla drugiego urządzenia, zmieniając pole callback = ’cases’ na ’todayCases’, oraz nazwę Dummy device 'Koronawirus w Polsce’ na nazwę którą podaliśmy tworząc drugie urządzenie do przypadków dziennych.

Zgromadzone dane możemy zaprezentować np przy pomocy Imperihome, lub np na wyświetlaczu opartym o ESPEasy:

Facebook Comments Box

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz